Sajberpank: Putovanje od fizičkog do digitalnog identiteta

Sajberpank

Sajberpank nije samo književni i filmski žanr – to je isprepletana kultura koja se bavi istraživanjem preseka tehnologije, identiteta i bunta protiv sistema. Sajberpank kultura često je predstavljena kroz prizmu naučne fantastike, sa svojim mrkim vizijama distopijskih megapolisa, hakera, i korporacija koje deluju kao suverene države. Ipak, duboko u osnovi ovih narativa nalazi se prepoznatljiva […]

Prevazilaženje estetike: suština nad stilom

Suština nad stilom

U svetu umetnosti, često se čini da je lepota – estetika – konačni cilj. Umetnik se posvećuje izradi dela koje je vizualno dopadljivo, u želji da uhvati i zadrži pažnju posmatrača. Međutim, pojedini autori kroz razvoj ukusa prevazilaze granice estetike zarad ideje, građe i procesa autorskog dela. Kako to da, jednom kada umetnik ovlada estetikom, […]